0918 683 931

BEKI Design, s.r.o.

Repikova 219/1
040 17 Košice - Šebastovce
Telefón: 0918 683 931
E-mail: beki@beki.sk

IČO: 44 340 559
DIČ: 2022674126
IČ DPH: SK2022674126
Zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č.:22414/V

Banka: VÚB, a.s
Číslo účtu: 2502068258/0200
IBAN: SKK88 0200 0000 0025 0206 8258
BIC: SUBASKBX