0918 683 931

KREATÍVNA MARKETINGOVÁ

A REKLAMNÁ SPOLOČNOSŤ

Dovoľte, aby sme sa Vám predstavili. Sme zákaznícky orientovaná marketingová a reklamná spoločnosť, ktorá v sebe spája komunikačné, marketingové, mediálne a grafické prvky s cieľom poskytovať klientovi ucelené riešenia v oblasti propagácie - stratégie, riešeniaa realizácie reklamy a marketingu.

NAŠE SLUŽBY

Naplniť očakavánia klienta v čo najkratšom čase, za rozumnú cenu a v špičkovej kvalite, na najmodernejších zariadeniach. Kreatívny, skusený a flexibilný tím našej spoločnosti prezentuje svoju profesionalitu v oblasti dizajnu, reklamy, realizácie projektov, kampaní,... a tie by sme Vám radi predstavili v tomto prezentačnom katalógu.

PONUKA REKLAMNÝCH A POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB:

 • Digitálná tlač
 • Ofsetová tlač
 • Veľkoplošná tlač
 • Reklamné predmety
 • katalógy
 • propagačné materiály
 • knižné publikácie
 • výročné správy
 • špeciálne tlačoviny
 • multimediálne prezentácie
 • marketingové kampane

PERIODIKÁ

firemné noviny mestské, obecné a regionálne periodiká náročné plnofarebné časopisy

KATALÓGY

katalógy, kompletná alebo čiastková ponuka výrobkov a služieb produktové listy, firemné karisbloky a foldre

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY

plagáty, letáky v akýchkoľvek rozmeroch a vyhotoveniach, vizitky

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

spracovanie a tlač reprezentačných a príležitostných publikácií, vhodné pri príležitosti významných výročí, pri obsiahlejšej prezentácii obce, regiónu či firmy